Veelgestelde vragen

Onderstaand treft u een selectie aan van veelgestelde vragen op het gebied van storingen, meterstanden, administratie, verhuizen, overstappen en de energielevering.
Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op en wij staan u graag te woord.

Storingen

Ik heb een storing in mijn warmtelevering. Wat nu?

In het geval u geen warm water meer heeft, of geen verwarming, dan heeft dit niet altijd directe verbintenis met de levering van elektriciteit of gas. Om onnodige kosten te voorkomen, is het aan te bevelen om zelf eerst een klein onderzoek uit te voeren:

Geeft de verwarmingsketel een storingsmelding?
Is er geen zekering gesprongen, waardoor de verwarming is uitgevallen?
Heeft u alleen dit probleem, of hebben uw buren er ook last van?
In het geval van stadsverwarming: is er een storing waar ook de buren last van hebben?
Is er sprake van een bredere storing in uw omgeving (op www.gasenstroomstoringen.nl vindt u een actueel overzicht van alle stroom- en gasstoringen)?

Indien de storing te herleiden is naar een storing in de levering van elektriciteit of gas, dan kunt u bellen met het nationale storingsnummer: 0800 9009 (gratis). Voor een snelle oplossing is het handig als u op eerder genoemde vragen al een antwoord heeft.

Volstaat het antwoord niet? Belt u dan onze support afdeling op 088-5454212. Wij helpen u graag verder.

Ik heb een storing in mijn stroom- en gaslevering. Wat nu?

Gasstoring
Heeft u het vermoeden dat er een gaslek is? Houdt u zich dan aan de volgende regels.

Sluit de hoofdkraan bij de gasmeter.
Open ramen en deuren.
Gebruik geen open vuur.
Rook niet.
Gebruik geen schakelaars, mobiele telefoons, zaklantaarns, etc.
Voorkom vonkvorming.

Ga naar buiten en bel het Nationaal Storingsnummer Gas en Stroom: 0800-9009 (gratis). Storingen ontstaan meestal binnen uw eigen huis, bijvoorbeeld door lekkages of overbelasting van uw elektriciteitsinstallatie. In dit geval kunt u veel tijd en geld besparen door eerst een klein onderzoek doen bij uw elektriciteitsinstallatie in de meterkast. Contact met netbeheerder: 0800-9009.

Valt de elektriciteit in uw huis uit of heeft u het vermoeden dat er een gaslek is? Controleer eerst wat de mogelijke oorzaak is. Kunt u de oorzaak niet vinden, bel dan met 0800-9009 (voor dit gesprek betaalt u uw gebruikelijke belkosten), het Nationaal Storingsnummer Gas en Stroom. Uw melding komt direct terecht bij uw lokale netbeheerder, die dan meteen de juiste maatregelen neemt om uw probleem op te lossen. Het Nationaal Storingsnummer Gas en Stroom geldt uitsluitend voor meldingen van storingen in levering en transport van gas en/of elektriciteit tot en met de meteraansluiting.

Stroomstoring
Als de stroom in uw huis of bedrijfspand geheel of gedeeltelijk uitvalt, controleer dan eerst wat de mogelijke oorzaak is.

Bij storing (kortsluiting) in elektrische apparaten:
schakel het apparaat uit;
haal de stekker uit het stopcontact;
vervang de groepszekering in de meterkast;
schakel zonodig de groepsschakelaar of de aardlekschakelaar weer in.

Bij een doorgesmolten hoofdzekering in uw elektrische installatie: Moderne installaties hebben een hoofdautomaat in plaats van een hoofdzekering. Heeft u zo'n moderne installatie, schakel dan eerst alle groepen uit en schakel vervolgens de hoofdautomaat veilig in.

Volstaat het antwoord niet? Belt u dan onze support afdeling op 088-5454212. Wij helpen u graag verder.

Meterstanden

Wanneer moet ik mijn meterstanden doorgeven?

Meterstanden doorgeven voor uw overstap naar KISS Energie.
Bent u nieuw bij KISS Energie? Dan ontvangt u van ons automatisch een oproep om uw meterstanden door te geven, we doen dit ongeveer 1 week voor de start van de levering. Dit doen we omdat de door u doorgegeven meterstanden het startpunt zijn voor ons om uw verbruik te kunnen berekenen.

Meterstanden doorgeven bij verhuizing.
Om uw verhuizing te kunnen registreren vragen wij u om uw meterstanden. U ontvangt dan een opnamenummer voor de woning die u verlaat. Ook wordt gevraagd om de meterstanden van uw nieuwe woning. Dit doen wij voor het opstellen van de eindafrekening voor het oude adres en het startpunt van de meting voor uw nieuwe woning.

Meterstanden doorgeven voor uw jaar of eindafrekening.
Nadat een ongeveer een jaar is verstreken sinds de laatste meteropname, zullen we uw vragen om uw nieuwe meterstanden. Dit doen we zodat we voor u het juiste verbruik kunnen berekenen. U krijgt aan de hand van de jaarafrekening geld teruggestort wanneer u een te hoog termijnbedrag heeft betaald, of u zult wat moeten bijbetalen als uw verbruik hoger is uitgevallen.

Meterstanden doorgeven voor slimme meters.
We lezen deze automatisch uit op afstand, dit bespaart u de moeite.

Volstaat het antwoord niet? Belt u dan onze support afdeling op 088-5454212. Wij helpen u graag verder.

Waar kan ik mijn meterstanden vinden?

De meterstanden worden geregistreerd door de gasmeter en elektriciteitsmeter. De gasmeter heeft maar 1 telwerk en spreekt daardoor veelal voor zich. Bij elektriciteitsmeters komt een veel grotere varieteit aan type meters voor.

De traditionele draaistroommeter kent 1 of 2 telwerken, waarbij 2 het meest voorkomt. Dit vraagt dus om aandacht om de juiste meterstand bij normaaluren, en de juiste meterstand bij daluren door te geven.

De elektronische verbruiksmeter kent soms wel tot 4 telwerken. Hiervan zijn 2 telwerken voor verbruik in normaaluren en daluren en de andere 2 telwerken zijn voor teruggeleverde energie in normaaluren en daluren. Afhankelijk van uw specifieke situatie, wordt u gevraagd om 2 danwel 4 meterstanden door te geven.

Let op:
Elektronische verbruiksmeters varieren in de manier waarop de meterstanden zichtbaar zijn. Sommige meters tonen 2 of meer standen, andere meters tonen slechts 1 stand waar middels een knop tussen verschillende standen gewisseld kan worden.

De op afstand uitleesbare slimme meter werkt als een elektronische verbruiksmeter, maar dan aangevuld met een mogelijkheid deze vanaf afstand uit te lezen.

Volstaat het antwoord niet? Belt u dan onze support afdeling op 088-5454212. Wij helpen u graag verder.

Hoe geef ik mijn meterstanden door?

Er zijn twee mogelijkheden om meterstanden door te geven.

E-mail:
Indien u een e-mail van ons heeft ontvangen waarin verzocht wordt om uw meterstanden door te geven, kunt u dat doen door op de link in de e-mail te klikken. U wordt dan automatisch doorgelinkt naar de plaats waar u de meterstanden kan doorgeven.

Telefonisch:
Als u twijfelt over welke standen u door moet geven, kunt u natuurlijk altijd telefonisch contact met onze support afdeling opnemen op het telefoonnummer 088-5454212. Dan kijken wij met u mee.

Volstaat het antwoord niet? Belt u dan onze support afdeling op 088-5454212. Wij helpen u graag verder.

Ik heb onjuiste meterstanden doorgegeven. Hoe kan ik dit herstellen?

Gelukkig is dat geen probleem. U kunt uw meterstanden tot drie maanden nadat de opnamekaart of e-mail aan u verstuurd is nog aanpassen. U kunt daarvoor per e-mail, per post of telefonisch contact opnemen met de afdeling support op 088-5454212. Zij kunnen u daarin verder helpen.

Als de nieuwe standen invloed hebben op uw voorschotbedrag of jaarafrekening dan zullen we dit met u verrekenen in een aparte correctienota.

Volstaat het antwoord niet? Belt u dan onze support afdeling op 088-5454212. Wij helpen u graag verder.

Factuur en incasso

Hoe bepaalt KISS Energie mijn termijnbedrag?

Het termijnbedrag is het bedrag dat u voorafgaand aan de maand van levering betaalt aan KISS Energie. Uw termijnbedrag wordt berekend op basis van uw energieverbruik, de leveringskosten, de netwerkkosten en belastingen.

Uw termijnbedrag is altijd een schatting, uw daadwerkelijke verbruik zal nooit exact gelijk zijn aan uw termijnbedrag. Daarom verrekenen we uw daadwerkelijke verbruik met het termijnbedrag op uw jaaroverzicht. U krijgt het teveel betaalde geld dan terug of u moet bijbetalen als u meer hebt gebruikt dan is berekend.

Ook staat op het jaaroverzicht een specificatie van de kosten.

Volstaat het antwoord niet? Belt u dan onze support afdeling op 088-5454212. Wij helpen u graag verder.

Wanneer vindt de automatische incasso plaats?

Als u ons heeft gemachtigd om de maandelijks verschuldigde bedragen automatisch van uw rekening af te laten schrijven, dan vindt de incasso van het maandelijkse termijnbedrag plaats rond de 28e dag voor de maand van levering.

De eerste incasso zal een week voor aanvang van de levering worden uitgevoerd en bedraagt een evenredig deel van het maandelijks termijnbedrag. Wij brengen u geen kosten in rekening voor de automatische incasso.

Volstaat het antwoord niet? Belt u dan onze support afdeling op 088-5454212. Wij helpen u graag verder.

Ik heb een aanmaning ontvangen terwijl ik via een automatische incasso betaal. Wat nu?

Dit kan verschillende redenen hebben. Het kan bijvoorbeeld zijn dat uw rekening is geblokkeerd voor incasso. Ook kan het zijn dat er onvoldoende saldo op uw rekening stond op het moment dat de incasso heeft plaatsgevonden. Het kan ook zijn dat u per ongeluk een verkeerd IBAN nummer heeft opgegeven. Als geen van deze situaties van toepassing was, neem dan contact op met onze afdeling support. U hoeft zich verder geen zorgen te maken, als u de aanmaning gewoon betaalt op de manier die in de aanmaning staat (vergeet niet het betalingskenmerk te vermelden) dan verwerken wij uw betaling alsnog. Doet u dit wel snel, anders kan het zijn dat wij incassokosten bij u in rekening brengen.

Volstaat het antwoord niet? Belt u dan onze support afdeling op 088-5454212. Wij helpen u graag verder.

Ik kan de rekening niet betalen. Wat nu?

Is het u niet gelukt om uw energienota op tijd te betalen? Dan hebt u een betalingsachterstand. Het is belangrijk dat u snel probeert dit op te lossen. Hoe langer u wacht, hoe hoger de kosten kunnen worden. Het energiebedrijf kan u uiteindelijk zelfs afsluiten. U krijgt dan geen gas of elektriciteit meer.

Betalingsherinnering
Dit gebeurt niet zomaar. KISS Energie zal u altijd eerst een betalingsherinnering sturen. Heeft u deze eerste betalingsherinnering ook niet op tijd betaald? Dan kunnen wij besluiten om de energielevering bij u te stoppen.

De eerste betalingsherinnering is altijd kosteloos. Voor volgende aanmaningen worden incassokosten in rekening gebracht. Die bedragen voor het versturen van de eerste aanmaning € 15,-. Voor de tweede aanmaning worden de incassokosten verhoogd tot 15% van het aan KISS Energie verschuldigde bedrag, met een minimumbedrag van €40,-

Wat kunt u doen?
Er zijn een aantal stappen die u kunt ondernemen om de betalingsachterstand op te lossen. Zo kunt u extra kosten en problemen voorkomen.

Neem contact met ons op
Indien het u niet lukt om aan uw betalingsverplichting te voldoen, dan biedt KISS Energie u de mogelijkheid om een verzoek tot betalingsregeling aan te vragen. U kunt dit verzoek indienen bij de afdeling support 088-5454212.

Het is belangrijk dat u dit snel doet. U bent namelijk een contract met ons aangegaan. Daarin staat dat u verplicht bent om uw nota's op tijd te betalen. En daarin staat ook binnen welke termijn u moet betalen.

Let op!
Wij zijn niet verplicht om een betalingsregeling met u af te spreken. Lukt het niet om een betalingsregeling af te spreken met het energiebedrijf? Meld u aan bij een schuldhulp verleningsinstantie.

Meld u aan bij een schuldhulp verleningsinstantie vóór de betalingsdatum die wij hebben gesteld. Deze datum staat op de betalingsherinnering zelf. U kunt dat doen door contact op te nemen met een organisatie voor schuldhulpverlening, zoals de Gemeentelijke Kredietbank. Zij helpen u om uw geldproblemen op te lossen. Wilt u weten welke organisatie in uw gemeente u kan helpen? Vraag dit aan de NVVK (Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet).

NVVK (Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet)
(T) 070 - 752 82 50
(E) info@volkskrediet.nl

De schuldhulpverleningsinstantie is niet verplicht om u aan te nemen. Wordt u niet aangenomen? Verzoek de rechtbank om in aanmerking te komen voor de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen. De rechtbank beslist dan of uw verzoek wordt toegewezen. Meer informatie hierover vindt u in de folder "Werken aan een schuldenvrije toekomst". Ook kunt u voor hulp voor deze procedure terecht bij de schuldhulpverleningsinstantie of de gemeente.

Van de aanmelding bij een schuldhulpverleningsinstantie krijgt u een bewijs. Stuur dit bewijs zo snel mogelijk naar uw energiebedrijf of netbeheerder

De schuldhulpverleningsinstantie besluit of u wordt toegelaten tot schuldhulpverlening. In de periode tot dat besluit genomen is mag u niet worden afgesloten van energielevering tijdens de winter (van 1 oktober tot 1 april).

Volstaat het antwoord niet? Belt u dan onze support afdeling op 088-5454212. Wij helpen u graag verder.

Verhuizen

Ik ben klant en ga verhuizen. Wat moet ik doen?

Wanneer u verhuist kunt u uw contract eenvoudig meenemen. Uw energiecontract is namelijk niet gebonden aan het adres maar aan de persoon die het heeft afgesloten. Wel vragen wij u om de verhuizing tijdig (minimaal 14 kalenderdagen voor verhuisdatum) door te geven aan de afdeling support:

Email: support@kissenergie.nl
Telefoon: 088-5454212
Postadres: KISS Energie B.V., Weena 737, 3013 AM Rotterdam

Volstaat het antwoord niet? Belt u dan onze support afdeling op 088-5454212. Wij helpen u graag verder.

Hoe wijzig ik mijn adresgegevens?

Wanneer u gaat verhuizen, tijdelijk op een ander adres gaat wonen, of het factuuradres wilt wijzigen, kunt daarvoor per e-mail per post of telefonisch contact opnemen met de afdeling support van KISS Energie. Zij kunnen u daarin verder helpen.

Email: support@kissenergie.nl
Telefoon: 088-5454212
Postadres: KISS Energie B.V., Weena 737, 3013 AM Rotterdam

Volstaat het antwoord niet? Belt u dan onze support afdeling op 088-5454212. Wij helpen u graag verder.

Hoe wijzig ik het termijnbedrag na mijn verhuizing?

Wanneer u de verhuizing aan ons heeft doorgegeven zullen we u een aantal vragen stellen over uw nieuwe woning. Bijvoorbeeld hoeveel mensen in het pand wonen, wat het oppervlak is, of het een tussenwoning is, wat het bouwjaar is en wanneer mogelijk welk energielabel het huis heeft. Op basis van deze gegevens zullen wij u een nieuw voorstel doen voor een termijnbedrag. Nadat u het nieuwe termijnbedrag van ons heeft ontvangen kunt dit uiteraard wijzigen.

Het verlagen van het termijnbedrag kan met maximaal 20% van het initiële termijnbedrag u kunt daarvoor per e-mail, per post of telefonisch contact opnemen met de afdeling support van KISS Energie, dan helpen wij u verder.

Email: support@kissenergie.nl
Telefoon: 088-5454212
Postadres: KISS Energie B.V., Weena 737, 3013 AM Rotterdam

Volstaat het antwoord niet? Belt u dan onze support afdeling op 088-5454212. Wij helpen u graag verder.

Wat gebeurt er met mijn slimme meterstanden als ik ga verhuizen?

De slimme meter hoort bij de aansluiting en blijft dus achter bij de aansluiting. KISS Energie leest de slimme meter automatisch uit. U hoeft bij een slimme meter dus niet meer zelf de meterstanden door te geven.

Volstaat het antwoord niet? Belt u dan onze support afdeling op 088-5454212. Wij helpen u graag verder.

Ik ben verhuisd, maar ik heb geen stroom of gas in mijn woning. Wat nu?

Dat is erg vervelend. Als er al wel een aansluiting en meter in uw woning aanwezig is, maar desondanks heeft u geen gas en stroom, dan kan dat meerdere oorzaken hebben:

1. Het is belangrijk dat u als nieuwe bewoner een energiecontract heeft voor de nieuwe woning. Als niet bekend is wie stroom of elektriciteit gebruikt, dan kan de aansluiting door de netbeheerder worden afgesloten. Deze situatie kan ook optreden als een woning langere tijd onbewoond is geweest.

Als u nog geen energiecontract heeft, maak dit dan snel in orde en geef aan dat het een verhuizing betreft en er spoed bij is. Aan het opnieuw aansluiten van de aansluiting kunnen kosten van de netbeheerder verbonden zijn.

U kunt daarvoor per e-mail, per post of telefonisch contact opnemen met de afdeling support van KISS Energie. Zij kunnen u daarin verder helpen.

2. De vorige bewoner heeft uit voorzorg elektriciteit en gas uitgeschakeld. Controleer of de hoofdschakelaar of zekeringen in de meterkast aan staan, en of er geen afsluiters bij de gasmeter dicht staan. Vraag dit eventueel na bij de vorige bewoner.

Afdeling support:
Email: support@kissenergie.nl
Telefoon: 088-5454212
Postadres: KISS Energie B.V., Weena 737, 3013 AM Rotterdam

Overstappen en wijzigen

Ik wil mijn gegevens wijzigen. Hoe doe ik dat?

Neem voor het wijzigen van uw gegevens contact op met de afdeling support van KISS Energie op 088-5454212.

Hoe zet ik een contract op een andere naam?

Als u het contract op een andere naam wilt laten zetten, bijvoorbeeld omdat het pand een nieuwe bewoner heeft of omdat u getrouwd bent, dan kunt u het beste contact opnemen met onze supportafdeling op het telefoonnummer 088-5454212. Er zijn namelijk veel uitzonderingen en voorwaarden waardoor we dat niet zomaar kunnen doen, zo moet u ons bijvoorbeeld opnieuw machtigen voor de incasso van het voorschotbedrag. Om uw contract op een andere naam te laten zetten, kunt u contact opnemen met de afdeling support van KISS Energie:

E-mail: support@kissenergie.nl
Telefoon: 088-5454212

Volstaat het antwoord niet? Belt u dan onze support afdeling op 088-5454212. Wij helpen u graag verder.

Wat gebeurt er als mijn vaste prijs contract afloopt?

Als uw contract afloopt en u heeft niet gekozen voor een aansluitende nieuw vaste prijs contract, dan wordt uw aflopende contract automatisch omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd met een variabele prijs.

Dit betekent voor u dat na het aflopen van uw vasteprijs contract uw levering in stand blijft en u op elk gewenst moment kunt opzeggen. Wel blijft de opzegtermijn van 30 dagen gehandhaafd. Bij dit contracttype kunnen de tarieven periodiek worden gewijzigd, gebruikelijk is dat er minimaal 2x per jaar een tariefupdate plaatsvindt.

Voordat uw contract afloopt zullen wij echter contact met u opnemen om u een aanbieding te doen voor een nieuw vasteprijs contract.

Volstaat het antwoord niet? Belt u dan onze support afdeling op 088-5454212. Wij helpen u graag verder.

Wordt mijn energiecontract stilzwijgend verlengd?

KISS Energie zal uw contract nooit stilzwijgend verlengen. Voor het verstrijken van de looptijd stuurt KISS Energie u een aanbod voor contractverlenging. In het verlengingsaanbod wordt tevens vermeld onder welke voorwaarden en tarieven uw levering automatisch wordt voortgezet op het moment dat wij geen keuze of opzegging per einddatum contract van u hebben ontvangen. In ieder geval heeft u, wanneer u niet op ons verlengingsaanbod ingaat noch opzegt, een opzegtermijn van 30 dagen.

Volstaat het antwoord niet? Belt u dan onze support afdeling op 088-5454212. Wij helpen u graag verder.

Hoe stap ik over op een ander product van KISS Energie?

Overstappen naar een ander product van KISS Energie is eenvoudig, u kunt dit zelf doen door telefonisch of per e-mail contact op te nemen de afdeling sales:
Email: info@kissenergie.nl
Telefoon: 010-4992000

Wij zullen u dan een aanbod op maat doen. De opzegtermijn van het oude contract bedraagt in de meeste gevallen 30 dagen, hier houden we met uw overstap standaard rekening mee. Wel kan het zijn dat u een opzegboete moet betalen, dit gebeurt wanneer u een contract heeft voor bepaalde tijd dat nog niet is afgelopen.

Volstaat het antwoord niet? Belt u dan onze support afdeling op 088-5454212. Wij helpen u graag verder.

Waar vind ik informatie over de algemene voorwaarden en gedragscodes van KISS Energie?

Op onze website vindt u de algemene voorwaarden en gedragscodes. Ook ontvangt u bij de contractbevestiging een complete set met voorwaarden, zodat u dit altijd bij de hand heeft.

Volstaat het antwoord niet? Belt u dan onze support afdeling op 088-5454212. Wij helpen u graag verder.

Energielevering

Wanneer is nachtstroom voordelig en wanneer gaat het daltarief in?

Het moment waarop het daltarief ingaat, is niet overal in Nederland hetzelfde. Hoewel er andere uitzonderingen zijn, is het onderstaande een goede indicatie:

Limburg en Brabant: normaal tarief: 7:00 tot 21:00 uur op werkdagen.
Overige provincies: normaal tarief: 7:00 tot 23:00 uur op werkdagen

Het daltarief geldt als het normaal tarief niet van toepassing is. In het weekend is dus in heel Nederland het daltarief geldig.

Volstaat het antwoord niet? Belt u dan onze support afdeling op 088-5454212. Wij helpen u graag verder.

Ik wil een dubbeltariefmeter aanvragen. Wat moet ik doen?

De plaatsing van nieuwe meters is de verantwoordelijkheid van uw netbeheerder. U kunt voor het aanvragen van een dubbeltariefmeter terecht bij de netbeheerder in uw regio.

Volstaat het antwoord niet? Belt u dan onze support afdeling op 088-5454212. Wij helpen u graag verder.

Wat is de herkomst van mijn stroom?

Kiss Energie levert windenergie uit Europa en Nederlands gas.

Volstaat het antwoord niet? Belt u dan onze support afdeling op 088-5454212. Wij helpen u graag verder.

Onder welke vergunning levert KISS Energie?

De levering van elektriciteit en/of gas vindt plaats onder de leveringsvergunning van ServiceHouse B.V.

Volstaat het antwoord niet? Belt u dan onze support afdeling op 088-5454212. Wij helpen u graag verder.

KLANT WORDEN BIJ KISS ENERGIE? BEL ONS DIRECT OP 010-4992000

Bent u al klant en heeft u vraag? Bel dan onze support afdeling op 088-5454212