Privacy statement

Kiss Energie Services respecteert uw privacy als gebruiker van de website www.kissenergie.nl. In dit privacy statement beschrijven wij hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking zijn Kiss Energie B.V. en Servicehouse B.V. (‘wij’ of ‘ons’).

Persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e- mailadres zijn.

Doeleindenverwerking

Wij verwerken de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in de eerste plaats om de overeenkomst die wij met u sluiten te kunnen uitvoeren. Daarnaast zullen wij uw gegevens mogelijk verwerken om u informatie te versturen over nieuwe producten en diensten. Ten slotte kunnen de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt nog worden verwerkt indien hiertoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met wie kunnen wij de persoonsgegevens delen?

Wij kunnen derden inschakelen in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening. Zo worden de gegevens die u invoert beheerd door een derde en delen wij waar nodig uw contactgegevens met de leverancier van producten. Deze derden zijn bewerkers van de persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Wij zullen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet verstrekken aan derden die niet door ons zijn ingeschakeld met als doel de uitvoering van onze overeenkomst, tenzij wij hiertoe gehouden zijn op grond van de wet.

Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan de duur van de overeenkomst of op grond van de wet is verplicht.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij hebben passende maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen en misbruik te voorkomen. Indien en voor zover derden toegang verkrijgen tot de persoonsgegevens die u heeft ingevoerd, zal met deze derden schriftelijk worden overeengekomen dat zij deze persoonsgegevens adequaat zullen beveiligen en alleen zullen verwerken volgens onze instructie.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U heeft het recht om ons te verzoeken om inzage te geven in uw persoonsgegevens, deze te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen met ons via het volgende e-mailadres: info@kissenergie.nl.

KLANT WORDEN BIJ KISS ENERGIE? BEL ONS DIRECT OP 010-4992000

Bent u al klant en heeft u vraag? Bel dan onze support afdeling op 088-5454212